Projekt škola- pitný režim žiaka

V rámci enviro projektu prebieha v škole vzdelávací E-projekt  Celeste EUŽP © žiaka a rodiča spojený s kontrolou kvality vody u koncového užívateľa.

Kvalita pitnej vody dodávanej z verejného vodovodu môže byť na svojej ceste k spotrebiteľovi ovplyvňovaná kvalitou vodovodných rozvodov /UVZSR/ .

Projekt pôsobí formou praktického enviro zážitku žiaka a rodiča.  Kontrola vody odpovedá na otázku kvality vody z vodovodu a jej vhodnosti využitia pre pitný režim. Rodič môže využiť projekt pre vylepšenie pitného režimu dieťaťa a súčasnej úspore na nákladoch pitného režimu.

Poukazuje na jej kvalitu a dáva ju do nového svetla.  Projekt orientuje žiaka ku znižovaniu konzumácie sladkých nápojov a PET odpadu.                                   

Kontrola kvality vody zahŕňa detekciu a odber vody pre uskutočnenie rozboru / 10 ukazovateľov/. Rodič k úhrade 0€.

Na základe rozboru vody /10 ukazovateľov/ je rodine pridelená dotácia Celeste EUŽP pre pitný režim bez PET fliašProjekt je pre školu plne hradený z enviro projektu Celeste EUŽP©. Vodu pre rozbor príde odobrať k nahláseným rodičom pracovník firmy Celeste.

Účasť žiaka v projekte je dobrovoľná .

škôlka
Jediným spôsobom ako skutočne vychovávať a meniť je byť vzorom. Vzorom v slušnosti ,ľudskosti a ústretovosti. Jediným spôsobom ako byť skutočný rodič je byť deťom vzorom. Existuje len málo skutočných rodičov. Jediným spôsobom ako byť pedagóg na ktorého dieťa nezabudne celý život, je byť mu vzorom.
Ing. Radoslav Gajdoš
CEO

Administratíva a servis

CELESTE
Environmentálne siete pre SR

Sociálne Siete

Celeste

Environmentálne siete pre SR

IČO: 32 690 444
DIČ: 1023962357
IČ DPH: SK1023962357

Čísla účtov

UniCredit Bank – SK21 1111 0000 0068 5514 6002

Tatra banka-        SK44 1100 0000 0026 1990 8505